Новости

Пројекат о стеницама и слатинским стаништима

Пројекат о стеницама и слатинским стаништима

Пројекат има за циљ да популаризује интересантну инсекатску групу и јединствени тип станишта која представљају последње оазе (полу)природних станишта у Војводини. Инвенторисање диверзитета стеница могло би да допринесе бољем планирању мера заштите слатина, али и да да иницијалну листу најзначајнијих…

Алцифрон

Алцифрон

База података о инсектима Србије је коначно доступна свима! Испробајте Алцифрон да видите шта смо спремили. Надамо се да ћете нам се придружити и унапредити базу својим подацима и фотографијама или уређивањем неке групе. ХабиПрот још од 2005. године прикупља податке…

Радионица на Авали

Од 5. до 7. децембра 2014. године је на Авали одржана радионица на којој су договорени даљи правци ширења мреже за евидентирање инсеката Србије. Знатно је ојачан уреднички тим и договорена динамика постављања података и слика на интернет. Отворени смо…

Ентомолошки речник

У жељи да помогнемо онима који су се заинтересовали за инсекте припремили смо речник појмова који се сусрећу у литератури. Надамо се да ће временом расти број обухваћених појмова и илустрација. Како речник изгледа погледајте овде.

Е-књиге

У складу са временима, спремамо електронска издања о живом свету Србије. До сада смо завршили српску, енглеску и холандску верзију приручника Дневни лептири Србије, и четири књиге о ноћним лептирима. Надамо се да ће број е-књига брзо расти. Овде можете сазнати…

Симпозијум Српског ентомолошког друштва

Јелена Шеат и Милош Поповић су учествовали на симпозијуму Српског ентомолошког друштва, одржаном на Тари. Представили су ХабиПротову базу података ‘Алципхрон’ и портал БиоРас, заједнички подухват са другим српским недржавним организацијама.

XVIII годишњи европски конгрес лепидепторолога

Благоевград у Бугарској је био домаћин конгреса европских лепидепторолога. ХабиПрот је представљао Милош Поповић који је представио и занимљив рад о дневним лептирима Старе Планине. Остварени су нови контакти и разматрана потенцијална сарадња.