Новости

Радионица на Авали

Од 5. до 7. децембра 2014. године је на Авали одржана радионица на којој су договорени даљи правци ширења мреже за евидентирање инсеката Србије. Знатно је ојачан уреднички тим и договорена динамика постављања података и слика на интернет. Отворени смо…

Ентомолошки речник

У жељи да помогнемо онима који су се заинтересовали за инсекте припремили смо речник појмова који се сусрећу у литератури. Надамо се да ће временом расти број обухваћених појмова и илустрација. Како речник изгледа погледајте овде.

Е-књиге

У складу са временима, спремамо електронска издања о живом свету Србије. До сада смо завршили српску, енглеску и холандску верзију приручника Дневни лептири Србије, и четири књиге о ноћним лептирима. Надамо се да ће број е-књига брзо расти. Овде можете сазнати…

Симпозијум Српског ентомолошког друштва

Јелена Шеат и Милош Поповић су учествовали на симпозијуму Српског ентомолошког друштва, одржаном на Тари. Представили су ХабиПротову базу података ‘Алципхрон’ и портал БиоРас, заједнички подухват са другим српским недржавним организацијама.

XVIII годишњи европски конгрес лепидепторолога

Благоевград у Бугарској је био домаћин конгреса европских лепидепторолога. ХабиПрот је представљао Милош Поповић који је представио и занимљив рад о дневним лептирима Старе Планине. Остварени су нови контакти и разматрана потенцијална сарадња.

Кампови у 2013.

У 2013. смо организовали два кампа са посетиоцима из Холандије који су нам помогли да сазнамо више о недовољно проученим деловима Србије. Наши чланови су учествовали и на традиционалним камповима у Темској, Лудашу и Засавици.

Камп у Крупцу

Од 27. априла до 5. маја 2012 смо у Крупцу у Сићевачкој клисури били домаћини студентима биологије са Љубљанског универзитета. Преко 50 гостију подељених у осам група је обрађивало различите сегменте флоре и фауне. Неколико чланова ХабиПрота је помагало гостима…