Пројекти

Семинар „Инсекти и станишта“ (2009)

У октобру 2009. је у сарадњи са истраживачком станицом Петница организован петодневни семинар. Полазници су заинтересовани за биологију и већ укључени у истраживачки рад. Током семинара су им предавачи из ХабиПрота и Петнице представили технике за проучавање инсеката и станишта.

Одабрана подручја за дневне лептире

„Одабрана подручја за лептире: алатка за очување природе у Србији“ је пројекат организације BCE (Buterfly Conservation Europe). Извршење је поверено организацијама Влиндерстихтинг из Холандије и ХабиПрот из Србије.