Partnership with BCE

We are proud to announce that during meeting in Laufen (D) BCE officially proclaimed HabiProt its partner. We accept it both as an honour and an obligation to work even harder in future.

Butterfly Conservation Europe је организација која обухвата националне организације за заштиту лептира у земљама Европе. ХабиПрот имао дугу и плодну сарадњу са овом институцијом, а од 2011. је постао њен партнер и редовно се укључује у њене активности. О месту и улози ХабиПрота у овој паневропској мрежи можете више сазнати са сајта БЦЕ.

Leave a Reply