Штампана издања

Приручник „Дневни лептири Србије“

Књига која изврсним фотографијама и илустрацијама и једноставним кратким текстовима помаже свакоме да распозна врсте дневних лептира које види. По димензијама, тврдом коричењу и пластифицираним корицама спремна је да се нађе у вашем џепу при сваком изласку у природу.
Централно место заузимају они детаљи који помажу у разликовању врста, упадљиво су означени на фотографијама. Велику помоћ представља и чињеница да се најсличнији лептир готово увек налази на наспрамној страни. Без обзира на то каква су му предзнања, читалац ће у приручнику лако наћи разумљива објашњења. Овај приручник су видели неки од највећих европских стручњака за дневне лептире и једнодушни су у оцени да је знатно бољи од сличних издања у земљама са далеко дужом традицијом и са много већим бројем познавалаца.

Цена 999 RSD + поштарина

Приручник „Стрижибубе Србије“

Након успеха приручника за распознавање дневних лептира припремили смо сличну књигу о стрижибубама. И ову одликују квалитетне фотографије и илустрације и веома сажет текст. Првенствена намена је распознавање врста на терену, у чему помажу и мапе на којима је означено где је врста налажена и дијаграми о времену активности одраслих примерака. 249 страна, тврд повез. Штампане су верзије на српском и на енглеском језику.

Цена 1200 RSD + поштарина

Oдабрана подручја за дневне лептире у Србији

Детаљан преглед оних подручја у нашој земљи која се одликују најбоље очуваном природом. У одабиру тих подручја коришћен је известан број „циљних“ врста дневних лептира да би се утврдило где је диверзитет највећи. Богато илустрована фотографијама и прикладним мапама, књига садржи и ЦД са додатним информацијама. Цела књига је двојезична: на српском и енглеском.

Cena 1900 RSD + поштарина

Стрижибубе Србије

Ауторско издање Др Настаса Илића, одличног познаваоца ових дивних а ипак често превиђаних створења. Велики уложени труд даје први систематизовани преглед стрижибуба у коме су коришћени сви доступни литературни подаци али и многобројни налази самог аутора.
Продат је и последњи примерак одштампаног тиража. У припреми је нова књига, садржајнија од претходне.