Štampana izdanja

Dnevni leptiri Srbije

Izvrsnim fotografijama i ilustracijama i jednostavnim kratkim tekstovima ova knjiga pomaže svakome da raspozna vrste dnevnih leptira. Dimenzije i tvrde plastificirane korice je čine pogodnom da se nađe u vašem džepu pri svakom izlasku u prirodu.
Naglašeni su oni detalji koji pomažu u razlikovanju vrsta, upadljivo su označeni na fotografijama. Veliku pomoć predstavlja i činjenica da se najsličniji leptir gotovo uvek nalazi na naspramnoj strani. Bez obzira na to kakva su mu predznanja, čitalac će u priručniku lako naći razumljiva objašnjenja. Neki od najvećih evropskih stručnjaka za dnevne leptire su ocenili da je znatno bolji od sličnih izdanja u zemljama sa daleko dužom tradicijom i sa mnogo većim brojem poznavalaca.
Uzorak možete pogledati ovde.

Cena 1000 RSD + poštarina

Strižibube Srbije

Nakon uspeha priručnika za raspoznavanje dnevnih leptira pripremili smo sličnu knjigu o strižibubama. I ovu odlikuju kvalitetne fotografije i ilustracije i veoma sažet tekst. Prvenstvena namena je raspoznavanje vrsta na terenu, u čemu pomažu i mape na kojima je označeno gde je vrsta nalažena i dijagrami o vremenu aktivnosti odraslih primeraka. 249 strana, tvrd povez. Štampane su verzije na srpskom i na engleskom jeziku.

Kako izgledaju tipične stranice priručnika možete pogledati ovde.

Cena 1200 RSD + poštarina

Noćni leptiri 1

U istom formatu i jednako koncipiran kao prethodni priručnici, ovaj ima za cilj da predstavi atraktivne porodice noćnih leptira. Obuhvata familije Saturniidae, Sphingidae, Drepanidae, Lasiocampidae, Brahmaeidae, Endromidae i Notontidae.

U predstojećem periodu ćemo se truditi da na isti način predstavimo i druge porodice leptira. Uzorak možete pogledati ovde.

Cena 1600 RSD + poštarina

Dnevni leptiri Stare planine

Sveobuhvatna studija ovog zapanjujućeg regiona sa izuzetnim obiljem i raznolikošću dnevnih leptira. Neverovatnih 166 vrsta u veoma malom području! Odlične fotografije i mapa za svaku vrstu da pokaže gde se taj leptir može naći. Knjiga je dvojezična: na srpskom i engleskom.

Tipične stranice možete pogledati ovde

Cena 2500 RSD + poštarina

Noćni leptiri Stare planine

Prvi put je neko sistematski obradio i fotografijama i tekstovima predstavio noćne leptire jednog regiona u Srbiji. Ova knjiga dokazuje da je Stara Planina bogata i noćnim, kao i dnevnim leptirima. Odličnim fotografijama su predstavljene mnoge vrste. Knjiga je dvojezična: na srpskom i engleskom.

Tipične stranice možete pogledati ovde.

Cena 2200 RSD + poštarina

Odabrana područja za dnevne leptire u Srbiji

Detaljan pregled onih područja u našoj zemlji koja se odlikuju najbolje očuvanom prirodom. U odabiru tih područja korišćen je izvestan broj „ciljnih“ vrsta dnevnih leptira da bi se utvrdilo gde je diverzitet najveći. Bogato ilustrovana fotografijama i prikladnim mapama, knjiga sadrži i CD sa dodatnim informacijama. Cela knjiga je dvojezična: na srpskom i engleskom.

Cena 1900 RSD + poštarina

Strižibube Srbije

Autorsko izdanje Dr Nastasa Ilića, odličnog poznavaoca ovih divnih a ipak često previđanih stvorenja. Veliki uloženi trud daje prvi sistematizovani pregled strižibuba u kome su korišćeni svi dostupni literaturni podaci ali i mnogobrojni nalazi samog autora.
Prodat je i poslednji primerak odštampanog tiraža. Preporučujemo vam novu knjigu, sadržajniju od prethodne.