Štampana izdanja

Priručnik „Dnevni leptiri Srbije“

Knjiga koja izvrsnim fotografijama i ilustracijama i jednostavnim kratkim tekstovima pomaže svakome da raspozna vrste dnevnih leptira koje vidi. Po dimenzijama, tvrdom koričenju i plastificiranim koricama spremna je da se nađe u vašem džepu pri svakom izlasku u prirodu.
Centralno mesto zauzimaju oni detalji koji pomažu u razlikovanju vrsta, upadljivo su označeni na fotografijama. Veliku pomoć predstavlja i činjenica da se najsličniji leptir gotovo uvek nalazi na naspramnoj strani. Bez obzira na to kakva su mu predznanja, čitalac će u priručniku lako naći razumljiva objašnjenja. Ovaj priručnik su videli neki od najvećih evropskih stručnjaka za dnevne leptire i jednodušni su u oceni da je znatno bolji od sličnih izdanja u zemljama sa daleko dužom tradicijom i sa mnogo većim brojem poznavalaca.

Cena 999 RSD + poštarina

Priručnik „Strižibube Srbije“

Nakon uspeha priručnika za raspoznavanje dnevnih leptira pripremili smo sličnu knjigu o strižibubama. I ovu odlikuju kvalitetne fotografije i ilustracije i veoma sažet tekst. Prvenstvena namena je raspoznavanje vrsta na terenu, u čemu pomažu i mape na kojima je označeno gde je vrsta nalažena i dijagrami o vremenu aktivnosti odraslih primeraka. 249 strana, tvrd povez. Štampane su verzije na srpskom i na engleskom jeziku.

Cena 1200 RSD + poštarina

Odabrana područja za dnevne leptire u Srbiji

Detaljan pregled onih područja u našoj zemlji koja se odlikuju najbolje očuvanom prirodom. U odabiru tih područja korišćen je izvestan broj „ciljnih“ vrsta dnevnih leptira da bi se utvrdilo gde je diverzitet najveći. Bogato ilustrovana fotografijama i prikladnim mapama, knjiga sadrži i CD sa dodatnim informacijama. Cela knjiga je dvojezična: na srpskom i engleskom.

Cena 1900 RSD + poštarina

Strižibube Srbije

Autorsko izdanje Dr Nastasa Ilića, odličnog poznavaoca ovih divnih a ipak često previđanih stvorenja. Veliki uloženi trud daje prvi sistematizovani pregled strižibuba u kome su korišćeni svi dostupni literaturni podaci ali i mnogobrojni nalazi samog autora.
Prodat je i poslednji primerak odštampanog tiraža. U pripremi je nova knjiga, sadržajnija od prethodne.