Seminar „Insekti i staništa” (2009)

U oktobru 2009. je u saradnji sa istraživačkom stanicom Petnica organizovan petodnevni seminar. Polaznici su zainteresovani za biologiju i već uključeni u istraživački rad. Tokom seminara su im predavači iz HabiProta i Petnice predstavili tehnike za proučavanje insekata i staništa.

Leave a Reply