AMiscevic

Aleksandra Miščević
Aлександра Мишчевић

– Elateridae

  1. Stanković M, Miščević A. 2022: Prvi nalaz alohtone azijske bogomoljke Hieordula tenuidentata Saussure, 1869 u Mačvi. Zbornik rezimea XIII Simpozijuma entomologa u Pirotu, 14-16. septembar 2022
  2. Miščević A, Stanković M. 2022: Skočibube (Coleoptera: Elateridae) Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“. Rezimei naučnog skupa „Zasavica 2022“, 25. novembar 2022: 215-219
  3. Stanković M, Šćiban M, Miščević A 2022: Fauna strižibuba (Coleoptera: Cerambycidae) SRP „Zasavica“. Rezimei naučnog skupa „Zasavica 2022“, 25. novembar 2022
  4. Milković M, Stanković M, Miščević A, Damjanović J. 2022: Prvi podaci o prisustvu ambrozijine zlatice (Ophraella communa L.), (Coleoptera: Chrysomelidae) u Mačvi. Rezimei naučnog skupa „Zasavica 2022“, 25. novembar 2022: 183-188
  5. Stanković M, Miščević A. 2022: Prvi nalaz alohtone azijske bogomoljke Hieordula tenuidentata Saussure, 1869 u Mačvi. Rezimei naučnog skupa „Zasavica 2022“, 25. novembar 2022: 145-150