Пројекат о стеницама и слатинским стаништима

Пројекат има за циљ да популаризује интересантну инсекатску групу и јединствени тип станишта која представљају последње оазе (полу)природних станишта у Војводини. Инвенторисање диверзитета стеница могло би да допринесе бољем планирању мера заштите слатина, али и да да иницијалну листу најзначајнијих врста стеница у Војводини. Пројектом такође желимо да допринесемо и српској ентомологији кроз едукацију и обуку нових генерација хетероптеролога. Више о пројекту можете наћи у Пројектима.