Projekti

Stenice peščarskih travnih staništa Panonskog regiona (2023-2024)
Stenice peščarskih travnih staništa Panonskog regiona (2023-2024)

Stenice peščarskih travnih staništa Panonskog regiona (2023-2024)

Nakon višegodišnjeg rada na stenicama panonskih slatinskih staništa sa fokusom na slatinske pašnjake, naš time se specijalizovao za zajednice travnih staništa. Prethodnih godina učestvovali smo na nekoliko drugih istraživačkih projekata koji se tiču stenica pašnjaka i livada u Srbiji i…

Stenice vojvođanskih slatina – III deo (2019-2020)
Stenice vojvođanskih slatina – III deo (2019-2020)

Stenice vojvođanskih slatina – III deo (2019-2020)

Kako je nastala ideja o istraživanju slatinskih stenica u Vojvodini, kao i zašto je važno da se upoznamo sa insekatskim zajednicama i slatinskim staništima, kako da ih sačuvamo i promovišemo njihove prirodne vrednosti, možete pročitati na stranicama gde su detaljnije…

Stenice vojvođanskih slatina – II deo (2017)
Stenice vojvođanskih slatina – II deo (2017)

Stenice vojvođanskih slatina – II deo (2017)

U 2015. godini otpočeli smo istraživanje stenica koje nastanjuju slatinska (halofitna) staništa Vojvodine. Kako je nastala ideja o ovom istraživanju, kao i zašto je važno da se upoznamo sa insekatskim zajednicama i slatinskim staništima, kako da ih sačuvamo i promovišemo…

U 2017. godini nastavljamo sa istraživanjem slatinskih stenica u Vojvodini
U 2017. godini nastavljamo sa istraživanjem slatinskih stenica u Vojvodini

U 2017. godini nastavljamo sa istraživanjem slatinskih stenica u Vojvodini

U martu ove godine otpočela su terenska istraživanja slatinskih stenica u Banatu. Ovogodišnje istraživanje predstavlja nastavak projekta iz 2015. godine, takođe, i ovog puta smo dobili podršku od Rufford fondacije. Pored članova HabiProt-a u realizaciju projekta su uključeni i članovi…

Monitoring dnevnih leptira – spremni smo!!!
Monitoring dnevnih leptira – spremni smo!!!

Monitoring dnevnih leptira – spremni smo!!!

Uz podršku „Butterfly Conservation Europe – EIG“ i malo muka našeg programera (Nenada), sada imamo funkcionalnu bazu podataka za monitoring dnevnih leptira, pod nazivom Larisa. Pozivamo sve da se priključe i daju svoj doprinos brojanju leptira duž transekta. Javite nam ako imate…

Istraživanje insekata u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (2016)
Istraživanje insekata u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (2016)

Istraživanje insekata u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (2016)

Ove godine smo ponovo posećivali Ovčarsko-kablarsku klisuru. Tokom tri izleta, u junu, julu i septembru, desetak naših članova je sakupljalo podatke na terenu kako bismo upotpunili spiskove vrsta za ovo područje. Naše aktivnosti su uglavnom bile fokusirane na faunističko istraživanje…

Nastavljamo da istražujemo dnevne leptire Predela izuzetnih odlika “Vlasina” (2016)
Nastavljamo da istražujemo dnevne leptire Predela izuzetnih odlika “Vlasina” (2016)

Nastavljamo da istražujemo dnevne leptire Predela izuzetnih odlika “Vlasina” (2016)

Samo tokom jula meseca, ove godine, na teritoriji zaštićenog dobra prikupili smo preko 1000 georeferenciranih podataka o prisustvu različitih vrsta dnevnih leptira. Poseban akcenat stavljen je na kartiranje vrsta od značaja za očuvanje biodiverziteta Evrope i Srbije (Emerald, Natura 2000,…