Monitoring dnevnih leptira Stare planine (2015)

Nastavili smo saradnju sa upravljačem ovog izuzetnog parka prirode, JP Srbijašume. U 2015. smo se fokusirali na traženje novih populacija najugroženijih vrsta i proučavanje do sada neobilaženih terena. Sem toga smo upravljaču pripremili nekoliko ramova sa prepariranim leptirima i info-table za novootvoreni posetilački centar.