JDamjanovic

Jovana Damjanović
Jovana Damjanović

– Bubamare

e-adresa: joca-jovana@hotmail.com

  1. Damjanović J., Stanković M. 2017: Prvi rezultati istraživanja faune bubamara (Fam. Coccinellidae, Insecta) u SRP Zasavica, Zbornik radova Naučno-stručnog skupa ,,Zasavica 2017″ sa međunarodnim učešćem, Pokret gorana SM, Sremska Mitrovica, 139-149
  2. Stanković M., Damjanović J. 2019: Newfound rare species of Coccinelid Henosepilachna argus in SNR Zasavica, 27th International conference ECOTER 19, Bor lake, Technical Faculty in Bor, Serbia
  3. Stanković M., Damjanović J. 2019: Nove vrste u fauni Coccinellidae SRP ,,Zasavica“ . Rezimei XII Simpozijuma entomologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija, 25-29. septembar 2019, p. 48.
  4. Damjanović J., Tot I., Petrović D., Đurić M., Vukajlović F. 2019: Fauna bubamara (Coleoptera: Coccinellidae) Ovčarsko-kablarske klisure. Beležnik Ovčarsko-kablarske klisure 10: 7-13.