О нама

BCE_logoХабиПрот – Удружење за одрживи развој и очување природних станишта Србије, је основан 2005. године као удружење грађана добре воље, љубитеља природе и природних станишта, који су вољни и одлучни да раде на општу корист и да очувају природу и природну лепоту Србије.

Циљеви удружења ХабиПрот

  • залагање за заштиту и одрживо коришћење биодиверзитета Србије и Балканског полуострва
  • евидентирање врста и станишта на простору Србије и Балканског полуострва
  • уздизање свести грађана Србије, а нарочито омладине, о неопходности заштите природних станишта као средству одрживог развоја друштва
  • залагање за афирмацију и имплементацију европског и националног законодавства у сфери заштите животне средине

Чланство

ХабиПрот је отворен за нове чланове.
Чланови удружења могу постати сви људи добре воље који искрено прихвате статут и циљеве удружења и плате годишњу чланарину.
Сви чланови удружења су равноправни и имају право да бирају и буду бирани у органе удружења.
Годишња чланарина износи 500 динара.

Извршни одбор ХабиПрота

Садашњи Извршни одбор чине:
Бојана Надаждин (председник), Милан Ђурић (заменик), Боженка Хриц, Иван Тот и Филип Вукајловић.

Саветник за односе са јавношћу:

Срђан Гажевић

Оснивачи

Оснивачкој скупштини удружења 15. септембра 2005. у Београду су присуствовали:
Проф. др Предраг Јакшић
Проф. др Милка Главендекић
Смиљка Шкундрић, дипл. мат.
Проф. др Милан Јоцкић †
Пуниша Тодоровић, проф. мат.
Војислав Шкундрић, дипл. инг.
Душан Глушац, дизајнер
Милан Ђурић, дипл. инг.
Доц др Александар Ћетковић
др Бранка Микић
Проф. др Драгана Вујановић