Реализовани пројекти

2022 Ресурсни центар Србије Натура 2000 – мрежа организација за заштиту природе ДЗППС; Млади истраживачи Србије
2022 Мајци око нас Викимедија Србије
2022 Истраживање фауне дневних лептира НП Тара ЈП Национални парк Тара
2022 Припрема ентомолошке збирке ЈУ Резервати природе Зрењанин
2022 Истраживање фауне дневних лептира СРП Ритови доњег Потисја ЈУ Резервати природе Зрењанин
2022 Почетни истраживање фауне водоземаца и гмизаваца СРП Ритови доњег Потисја ЈУ Резервати природе Зрењанин
2022 Истраживање фауне дневних лептира ПИО Долина Пчиње Српска православна црква – Епархија Врањска
2022 Припрема публикације Дневни лептири ПИО Долина Пчиње Српска православна црква – Епархија Врањска
2022 Истраживање фауне инсеката ПИО Власина ТО Сурдулица
2022 Припрема публикације Лептири и стрижибубе Обреновачког Забрана ЈПЗЗС ГО Обреновац
2022 Теренска истраживања биодиверзитета СРП Пештерско поље ТО Сјеница
2022 Прикупљање, верификација и дигитализација података о дистрибуцији потенцијално угрожених врста инсеката Србије за период 2021-2022 Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2022 Подршка извођењу едукативних радионица током програма Дунавско море у Новом Саду Еконаут
2021 Еко-мрежа за будућност Србије ДЗППС; Млади истраживачи Србије
2021 Вики воли бубамаре Викимедија Србије
2021 Скривени свет планина Србије Викимедија Србије
2021 ЕУ за Србију – Наставак подршке за имплементацију Поглавља 27 у области заштите природе (Натура 2000) EPTISA Southeast Europe
2021 Анализа трендова дневних лептира у Србији Агенција за заштиту животне средине
2021 Истраживање фауне лептира СРП Ритови доњег Потисја ЈУ Резервати природе Зрењанин
2021 Истраживање фауне инсеката СРП Ритови доњег Потисја ЈУ Резервати природе Зрењанин
2021 Истраживање фауне дневних лептира ПИО Долина Пчиње Српска православна црква – Епархија Врањска
2021 Истраживање фауне инсеката СП Островица Општина Горњи Милановац
2021 Истраживање фауне дневних лептира НП Тара ЈП Национални парк Тара
2021 Истраживање фауне инсеката ПИО Власина ТО Сурдулица
2020 Истраживање фауне инсеката ПИО Власина ТО Сурдулица
2020 Истраживање фауне инсеката СРП Краљевац УСР Делиблатско језеро
2020 Истраживање фауне инсеката ПИО Овчарско-кабларска клисура ТО Чачак
2020 Истраживање фауне инсеката СП Обреновачки Забран ЈПЗЗС ГО Обреновац
2020 Теренска истраживања биодиверзитета СРП Пештерско поље ТО Сјеница
2020 Истраживање фауне инсеката ПИО Власина ТО Сурдулица
2020 Вики воли стрижибубе Викимедија Србије
2019/20 Стенице војвођанских слатина 3 The Rufford Foundation
2019 6. национални извештај Конвенције о биолошкој разноврсности Агенција за заштиту животне средине
2019 Истраживање фауне инсеката СП Обреновачки Забран ЈПЗЗС ГО Обреновац
2019 Теренска истраживања биодиверзитета СРП Пештерско поље ТО Сјеница
2019 Истраживање фауне инсеката Власине и припрема публикације „Ноћни лептири Власине“ ТО Сурдулица
2018/9 Истраживање биодиверзитета ПП Бачкотополске долине у оквиру пројекта SeNs Wetlands – део Interreg-IPA CBC (Хрватска-Србија) Покрајински завод за заштиту природе
2018 CSOnnect Program II ORCA Београд; REC
2018 Истраживање фауне инсеката ПИО Овчарско-кабларска клисура ТО Чачак
2018 Теренска истраживања ПИО Власина ТО Сурдулица
2018 Теренска истраживања биодиверзитета СРП Пештерско поље ТО Сјеница
2017 Истраживање фауне инсеката ПИО Овчарско-кабларска клисура ТО Чачак
2017 Стенице војвођанских слатина 2 The Rufford Foundation
2016 Теренско истраживање фауне дневних лептира и припрема публикације „Дневни лептири Власине“ ЈП Дирекција за грађевинско земљиште Сурдулица
2016 Научно-истраживачки радови ТО Чачак
2016 Мониторинг ноћних лептира Старе планине ЈП Србијашуме Пирот
2016 Вики воли вилинске коњице Викимедија Србије
2016/7 CSOnnect program I ORCA Београд; REC
2016 Праћење бројности дневних лептира BCE EIG
2015 Мониторинг дневних лептира Старе планине ЈП Србијашуме Пирот
2015 Истраживање фауне инсеката ПИО Овчарско-кабларска клисура ТО Чачак
2015 Стенице војвођанских слатина The Rufford Foundation
2014 Суиздаваштво књиге „Стрижибубе Србије“ Завод за заштиту природе Србије
2014 Мониторинг дневних лептира Старе планине ЈП Србијашуме Пирот
2014 Омасовљење мреже за евидентирање лептира у Србији Министарство пољопривреде и заштите животне средине
2011 Приручник за упознавање дневних лептира Градски секретаријат за заштиту животне средине Београд
2011 Достављање података о биолошкој разноврсности Србије Истраживачка станица Петница
2011 Мониторинг дневних лептира у Србији Амбасада Холандије
2009 Путујућа лептирска фото изложба Амбасада Холандије
2007/8 Одабрана подручја за дневне лептире: пут за остварење заштите природе у Србији Butterfly Conservation Europe