Realizovani projekti

2022 Resursni centar Srbije Natura 2000 – mreža organizacija za zaštitu prirode DZPPS; Mladi istraživači Srbije
2022 Majci oko nas Vikimedija Srbije
2022 Istraživanje faune dnevnih leptira NP Tara JP Nacionalni park Tara
2022 Priprema entomološke zbirke JU Rezervati prirode Zrenjanin
2022 Istraživanje faune dnevnih leptira SRP Ritovi donjeg Potisja JU Rezervati prirode Zrenjanin
2022 Početno istraživanje faune vodozemaca i gmizavaca SRP Ritovi donjeg Potisja JU Rezervati prirode Zrenjanin
2022 Istraživanje faune dnevnih leptira PIO Dolina Pčinje Srpska pravoslavna crkva – Eparhija Vranjska
2022 Priprema publikacije Dnevni leptiri PIO Dolina Pčinje Srpska pravoslavna crkva – Eparhija Vranjska
2022 Istraživanje faune insekata PIO Vlasina TO Surdulica
2022 Priprema publikacije Leptiri i strižibube Obrenovačkog Zabrana JPZZS GO Obrenovac
2022 Terenska istraživanja biodiverziteta SRP Peštersko polje TO Sjenica
2022 Prikupljanje, verifikacija i digitalizacija podataka o distribuciji potencijalno ugroženih vrsta insekata Srbije za period 2021-2022 Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2022 Podrška izvođenju edukativnih radionica tokom programa Dunavsko more u Novom Sadu Ekonaut
2021 Eko-mreža za budućnost Srbije DZPPS; Mladi istraživači Srbije
2021 Viki voli bubamare Vikimedija Srbije
2021 Skriveni svet planina Srbije Vikimedija Srbije
2021 EU za Srbiju – Nastavak podrške za implementaciju Poglavlja 27 u oblasti zaštite prirode (NATURA 2000) EPTISA Southeast Europe
2021 Analiza trendova dnevnih leptira u Srbiji Agencija za zaštitu životne sredine
2021 Istraživanje faune leptira SRP Ritovi donjeg Potisja JU Rezervati prirode Zrenjanin
2021 Istraživanje faune insekata SRP Ritovi donjeg Potisja JU Rezervati prirode Zrenjanin
2021 Istraživanje faune dnevnih leptira PIO Dolina Pčinje Srpska pravoslavna crkva – Eparhija Vranjska
2021 Istraživanje faune insekata SP Ostrovica Opština Gornji Milanovac
2021 Istraživanje faune dnevnih leptira NP Tara JP Nacionalni park Tara
2021 Istraživanje faune insekata PIO Vlasina TO Surdulica
2020 Istraživanje faune insekata PIO Vlasina TO Surdulica
2020 Istraživanje faune insekata SRP Kraljevac USR Deliblatsko jezero
2020 Istraživanje faune insekata PIO Ovčarsko-kablarska klisura TO Čačak
2020 Istraživanje faune insekata SP Obrenovački Zabran JPZZS GO Obrenovac
2020 Terenska istraživanja biodiverziteta SRP Peštersko polje TO Sjenica
2020 Istraživanje faune insekata PIO Vlasina TO Surdulica
2020 Viki voli strižibube Vikimedija Srbije
2019/20 Stenice vojvođanskih slatina 3 The Rufford Foundation
2019 6. nacionalni izveštaj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti Agencija za zaštitu životne sredine
2019 Istraživanje faune insekata SP Obrenovački Zabran JPZZS GO Obrenovac
2019 Terenska istraživanja biodiverziteta SRP Peštersko polje TO Sjenica
2019 Istraživanje faune insekata Vlasine i priprema publikacije “Noćni leptiri Vlasine” TO Surdulica
2018/9 Istraživanje biodiverziteta PP Bačkotopolske doline u okviru projekta SeNs Wetlands – deo Interreg-IPA CBC (Hrvatska-Srbija) Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
2018 CSOnnect Program II ORCA Beograd; REC
2018 Istraživanje faune insekata PIO Ovčarsko-kablarska klisura TO Čačak
2018 Terenska istraživanja PIO Vlasina TO Surdulica
2018 Terenska istraživanja biodiverziteta SRP Peštersko polje TO Sjenica
2017 Istraživanje faune insekata PIO Ovčarsko-kablarska klisura TO Čačak
2017 Stenice vojvođanskih slatina 2 The Rufford Foundation
2016 Terensko istraživanje faune dnevnih leptira i priprema publikacije “Dnevni leptiri Vlasine” JP Direkcija za građevinsko zemljište Surdulica
2016 Naučno-istraživački radovi TO Čačak
2016 Monitoring noćnih leptira Stare planine JP Srbijašume Pirot
2016 Viki voli vilinske konjice Vikimedija Srbije
2016/7 CSOnnect program I ORCA Beograd; REC
2016 Praćenje brojnosti dnevnih leptira BCE EIG
2015 Monitoring dnevnih leptira Stare planine JP Srbijašume Pirot
2015 Istraživanje faune insekata PIO Ovčarsko-kablarska klisura TO Čačak
2015 Stenice vojvođanskih slatina The Rufford Foundation
2014 Suizdavaštvo knjige “Strižibube Srbije” Zavod za zaštitu prirode Srbije
2014 Monitoring dnevnih leptira Stare planine JP Srbijašume Pirot
2014 Omasovljenje mreže za evidentiranje leptira u Srbiji Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
2011 Priručnik za upoznavanje dnevnih leptira Gradski sekretarijat za zaštitu životne srediine Beograd
2011 Dostavljanje podataka o biološkoj raznovsnosti Srbije Istraživačka stanica Petnica
2011 Monitoring dnevnih leptira u Srbiji Ambasada Holandije
2009 Putujuća leptirska foto izložba Ambasada Holandije
2007/8 Odabrana područja za dnevne leptire: put za ostvarenje zaštite prirode u Srbiji Butterfly Conservation Europe