Reference

Boženka Hric
Boženka Hric

– Noćni leptiri

e-adresa: bozenkahric@gmail.com
ResearchGate profil
Spisak radova

Бојана Надаждин
Bojana Nadaždin

– Fauna stenica

e-adresa: bojananadazdin91@gmail.com
ResearchGate profil
Spisak radova

Јелена Шеат
Jelena Šeat

Fauna i ekologija stenica

e-adresa: jelena@habiprot.org.rs
ResearchGate profil
Spisak radova

Mihailo
Mihailo Vujić

– Osolike muve

e-adresa: mihailovujic01@gmail.com
ResearchGate profil
Spisak radova

Aleksandra Miščević
Aleksandra Miščević

– Elateridae

e-mail: miska21121995@gmail.com

Spisak radova

Jovana Damjanović
Jovana Damjanović

– Bubamare

e-adresa: joca-jovana@hotmail.com

Spisak radova

Nastas Ilić
Dr Nastas Ilić

– Strižibube

.

Spisak radova

Slobodan Ivković
Slobodan Ivković

– Pravokrilci

e-adresa: s6slivko@uni-trier.de, i marko.idvor@gmail.com, ResearchGate profil
Spisak radova

Милан Ђурић
Milan Đurić

– Razvoj baze podataka

e-adresa: milandju8@gmail.com
ResearchGate profil
Spisak radova

Miroslav Miljević
Miroslav Miljević

– Dnevni leptiri

e-adresa: miljevicmiroslav@yahoo.com
ResearchGate profil
Spisak radova

Filip Vukajlović
Dr Filip Vukajlović

– Strižibube, skladišne štetočine
e-adresa: filip.vukajlovic@pmf.kg.ac.rs
ResearchGate profil
Spisak radova

Ivan Tot
Ivan Tot

– Dnevni leptiri i strižibube

e-adresa: ivan@habiprot.org.rs
ResearchGate profil
Spisak radova

Aleksandra Jovanov
Aleksandra Husarik

– Noćni leptiri

e-adresa: alexis.jovanov@gmail.com

Spisak radova

Emanuel Veverica
Emanuel Veverica

– Vilini konjici

e-adresa: emibcstamp@gmail.com

Spisak radova

Dragan Vajgand
Dr Dragan Vajgand

– Štetočine u poljoprivredi

e-adresa: vajgandd@sbb.rs
ResearchGate profil
Spisak radova