Održana foto-izložba “Vojvođanske slatine izbliza”

Održana foto-izložba “Vojvođanske slatine izbliza”
Održana foto-izložba “Vojvođanske slatine izbliza”

Na Departmanu za biologiju i ekologiju u Novom Sadu, organizovali smo promotivnu izložbu fotografija u saradnji sa kolegama iz Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” iz Novog Sada. Izložba je imala za cilj da predstavi skrivene stanovnike vojvođanskih…

Stenice vojvođanskih slatina – III deo (2019-2020)

Stenice vojvođanskih slatina – III deo (2019-2020)
Stenice vojvođanskih slatina – III deo (2019-2020)

Kako je nastala ideja o istraživanju slatinskih stenica u Vojvodini, kao i zašto je važno da se upoznamo sa insekatskim zajednicama i slatinskim staništima, kako da ih sačuvamo i promovišemo njihove prirodne vrednosti, možete pročitati na stranicama gde su detaljnije…

Nastavljamo sa steničarenjem na vojvođanskim slatinama (2019-2020)

Nastavljamo sa steničarenjem na vojvođanskim slatinama (2019-2020)
Nastavljamo sa steničarenjem na vojvođanskim slatinama (2019-2020)

Pre tačno pet godina otpočeli smo sa istraživanjima stenica slatinskih (halofitnih) staništa Vojvodine, a 2019. godine dobili smo i treći grant Rufford fondacije za nastavak istraživanja na temu ekologije stenica i konzervacije slatinskih pašnjaka. Zvaničan naziv projekta glasi „Stenice slatinskih…

Realizovane aktivnosti tokom 2019. godine

Realizovane aktivnosti tokom 2019. godine
Realizovane aktivnosti tokom 2019. godine

Polazimo od naše najdugovečnije aktivnosti a to je naravno baza za prikupljanje podataka o insektima Srbije „Alciphron“ (https://alciphron.habiprot.org.rs/). Tokom januara nagradili smo naše najvrednije saradnike i sumirali sakupljene podatke tokom prethodne godine (čak 38.000 nalaza u 2018. godini). Ovom prilikom…