Realizovane aktivnosti tokom 2019. godine

Realizovane aktivnosti tokom 2019. godine
Realizovane aktivnosti tokom 2019. godine

Polazimo od naše najdugovečnije aktivnosti a to je naravno baza za prikupljanje podataka o insektima Srbije „Alciphron“ (https://alciphron.habiprot.org.rs/). Tokom januara nagradili smo naše najvrednije saradnike i sumirali sakupljene podatke tokom prethodne godine (čak 38.000 nalaza u 2018. godini). Ovom prilikom…

Nova publikacija “Dnevni leptiri Vlasine”

Nova publikacija “Dnevni leptiri Vlasine”
Nova publikacija  “Dnevni leptiri Vlasine”

Udruženje “Habiprot” realizuje istraživanje faune dnevnih leptira na području Predela izuzetnih odlika “Vlasina” i njegove okoline već više od 10 godina. Pojedini podaci su publikovani u više navrata, a krunu dugogodišnjeg posvećenog rada naših članova predstavlja monografija pod nazivom “Dnevni…

Stenice vojvođanskih slatina – II deo (2017)

Stenice vojvođanskih slatina – II deo (2017)
Stenice vojvođanskih slatina – II deo (2017)

U 2015. godini otpočeli smo istraživanje stenica koje nastanjuju slatinska (halofitna) staništa Vojvodine. Kako je nastala ideja o ovom istraživanju, kao i zašto je važno da se upoznamo sa insekatskim zajednicama i slatinskim staništima, kako da ih sačuvamo i promovišemo…

U 2017. godini nastavljamo sa istraživanjem slatinskih stenica u Vojvodini

U 2017. godini nastavljamo sa istraživanjem slatinskih stenica u Vojvodini
U 2017. godini nastavljamo sa istraživanjem slatinskih stenica u Vojvodini

U martu ove godine otpočela su terenska istraživanja slatinskih stenica u Banatu. Ovogodišnje istraživanje predstavlja nastavak projekta iz 2015. godine, takođe, i ovog puta smo dobili podršku od Rufford fondacije. Pored članova HabiProt-a u realizaciju projekta su uključeni i članovi…