Učešće HabiProta na Rufford konferenciji

Rufford konferencija  ̶  „Istražimo i zaštitimo prirodne lepote Balkana“ namenjena dobitnicima grantova iz regiona održana je 27-28. septembra ove godine na Srebrnom jezeru u Srbiji. Početak konferencije je obeležio nezaboravan motivacioni govor gostujućeg predavača Nedima Kemera iz Turske, nakon čega su istraživači i zaštitari iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore prezentovali svoje radove usmeno ili u vidu postera. Poslednji dan konferencije održana je i radionica o IUCN Crvenim listama koju su vodili Miloš Popović (PMF, Niš) i Dimitrije Radišić (PMF, Novi Sad). Poslepodnevni časovi bili su rezervisani za turističke obilaske Srebrnog jezera, Đerdapske klisure i okolnih kulturno-istorijskih znamenitosti, kao što su arheološki lokalitet Lepenski Vir i Golubačka tvrđava.

Naša članica Jelena Šeat je na ovogodišnjoj konferenciji predstavila svoje istraživanje o stenicama na slatinskim pašnjacima u Banatu, o čemu više možete pročitati ovde. Ona je ispred HabiProta učestvaovala i u organizaciji konferencije zajedno sa kolegama: Anom Ćurić (BHHU „ATRA“, Sarajevo), Slavicom Vaselek (Poljoprivredni fakultet, Novi Sad) i Milošem Popovićem.

Druženje sa kolegama iz regiona je uvek veliko zadovoljstvo koje bi bilo lepo upotpuniti i zajedničkim budućim projektima.