Nova publikacija “Dnevni leptiri Vlasine”

Udruženje “Habiprot” realizuje istraživanje faune dnevnih leptira na području Predela izuzetnih odlika “Vlasina” i njegove okoline već više od 10 godina. Pojedini podaci su publikovani u više navrata, a krunu dugogodišnjeg posvećenog rada naših članova predstavlja monografija pod nazivom “Dnevni leptiri Vlasine”.

Autori publikacije su: Ivan Tot, Milan Đurić i Miloš Popović.

Ivan Tot – jedan od autora monografije.

Knjiga daje pregled literaturnih nalaza i podataka prikupljenih na terenu (ukupno 2106 terenskih i 725 literaturnih). Svi podaci su sistematizovani unutar baze za prikupljanje podataka o rasprostranjenju insekata Srbije “Alciphron” (www.habiprot.org.rs/Alciphron/). Prikazano je ukupno 116 vrsta dnevnih leptira i to po familijama: Hesperiidae (11), Papilionidae (5), Pieridae (12), Riodinidae (1), Lycaenidae (29) i Nymphalidae (58). Jedna vrsta se smatra ugroženom na području Evrope, 4 vrste se nalaze na Prilogu II Direktive o staništima i dodatnih 6 na Prilogu IV. Po domaćem zakonodavstvu ukupno 22 vrste su strogo zaštićene, a 17 su značajne za proglašenje Odabranih područja za dnevne leptire. Knjiga daje kratak opis za svaku zabeleženu vrstu, kartu rasprostranjenja i još dosta podataka vezanih za leptire, staništa i istraživano područje.

Lycaena virgaureae

Deo “Habiprot” tima.

Veliku zahvalnost dugujemo pre svega Novici Stankoviću (PIO “Vlasina”), bez čije ogromne i nesebične pomoći monografija ne bi bila sada u našim rukama. Zahvalnost ide i našim dragim kolegama iz Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” na čijim kampovima je prikupljen ogroman broj podataka (www.josifpancic.com), kao i svim našim saradnicima koji su ustupili svoje podatke za izradu monografije.

Publikacija je namenjena svim ljubiteljima dnevnih leptira, prirode i Vlasine i verujemo da će svako ko zaviri među njene stranice shvatiti da Vlasina predstavlja raj za leptire ali i za ljubitelje prirode.