Simpozijum entomologa Srbije 2019

Prethodne nedelje (25 – 29. septembar) bili smo učesnici Simpozijuma entomologa Srbije u Nišu. Simpozijum se organizuje na svake dve godine i okuplja naučne radnike i pojedince sa teritorije Srbije koji se bave proučavanjem insekata sa bilo kog aspekta, a organizator je Entomološko društvo Srbije (http://www.eds.org.rs/index.html).

Univerzitet u Nišu – zgrada Banovine

Ukupno je prijavljeno 64 rada sa preko 100 autora iz sledećih oblasti:

 • vodeni ekosistemi i entomofauna
 • klasifikacija, filogenija i diverzitet parazitoida
 • morfologija i filogenija Chelicerata
 • baze podataka
 • geometrijska morfometrija i diverzitet Hemiptera
 • faunistika, biologija i ekologija Hemiptera
 • primenjena entomologija
 • ponašanje i distribucija Hymenoptera
 • diverzitet Diptera
 • faunistika, diverzitet i ekologija Lepidoptera
 • diverzitet i anatomija Coleoptera

Ceo program možete pogledati na sledećem linku: http://www.eds.org.rs/UPDATE/2019/XII%20SES%20Program.pdf

Udruženje „Habiprot“ se predstavilo sa 13 radova čiji su autori Milan Đurić, Ivan Tot, Filip Vukajlović, Jelena Šeat, Mihailo Vujić, Emanuel Veverica, Bojana Nadaždin, Aleksandar Đukić, Marko Šćiban i Milica Knežević. Ovom prilikom predstavili smo niz radova koji su rezultat dugogodišnjih aktivnosti udruženja „Habiprot“ (knjigu sažetaka možete pogledati na: http://www.eds.org.rs/SES/2019/XII%20SES,%20Zbornik%20rezimea.pdf).

Deo Habiprot tima (Jelena Šeat, Milan Đurić, Bojana Nadaždin, Aleksandar Đukić i Filip Vukajlović)

Takođe je bilo reči o našoj bazi za prikupljanje podataka o rasprostranjenju insekata „Alciphron“ – o njenom značaju, ulozi i važnosti uključivanja građanstva u prikupljanje podataka kao o najznačajnijem aspektu čitave ideje. Ovim putem se zahvaljujemo svim saradnicima, koji su svojim radom doprineli da na jednom ovakvom skupu govorimo o bazi kao o veoma važnoj platformi za razvoj naučne zajednice u Srbiji.

Izlaganje o bazi „Alciphron“, Milan Đurić

Najvećim delom učesnici su bili predstavnici fakulteta iz čitave Srbije, instituta i javnih institucija, bilo je mnogo mladih naučnika i studenata, ali i nas koji smo deo nevladinog sektora koji postaje sve više prepoznat u krugovima naučne zajednice. Ovim putem pozivamo Vas (bilo da ste mladi studenti, amateri, fotografi ili stručnjaci) da se u narednim godinama upustite u istraživanje entomofaune i uzmete učešće na nekom od narednih Simpozijuma entomologa Srbije.