Realizovane aktivnosti tokom 2019. godine

Polazimo od naše najdugovečnije aktivnosti a to je naravno baza za prikupljanje podataka o insektima Srbije „Alciphron“ (https://alciphron.habiprot.org.rs/). Tokom januara nagradili smo naše najvrednije saradnike i sumirali sakupljene podatke tokom prethodne godine (čak 38.000 nalaza u 2018. godini). Ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo svim našim vrednim saradnicima. U ovoj godini unapređeni su pojedini segmenti baze, uglavnom vezani za pregled sopstvenih podataka korisnika a takođe smo uveli jedan potpuno novi podprogram. Uveden je odeljak za unos podataka o orhidejama Srbije i do sada je prikupljeno preko 500 podataka.

Naslovna strana baze Orhideje Srbije

Učestvovali smo u pripremi 6. Nacionalnog izveštaja Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, čiju je izradu predvodila Agencija za zaštitu životne sredine. Svoj doprinos smo dali kroz pregled podataka o invazivnim vrstama insekata.

Početkom godine preselili smo se iz Beograda u Novi Sad, a novoizabrana predsednica udruženja je Bojana Nadaždin. Za zamenika je imenovan Milan Đurić, a pored njih Upravni odbor čine i Boženka Hric, Filip Vukajlović i Ivan Tot.

Terenska sezona zvanično je počela posetom Spomenika prirode „Obrenovački Zabran“, čime smo započeli saradnju sa upravljačem ovog zaštićenog dobra (JP Za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac). Tokom cele godine organizovani su obilasci terena a fokus u istraživanju su bile grupe dnevni leptiri, strižibube i trčuljci. Zatim su usledile posete Specijalnom rezervatu prirode „Peštersko polje“ i nastavak saradnje započete tokom 2018. godine sa Turističkom organizacijom Sjenice. Nastavljena je i dugogodišnja saradnja sa upravljačem Predela izuzetnih odlika „Vlasina“ (Turistička organizacija opštine Surdulica) i ovaj put smo se fokusirali na istraživanje dnevnih i noćnih leptira. Na pomenutim zaštićenim dobrima realizovane su terenske akcije u više navrata i pokriveni su svi sezonski aspekti. Organizovane su i dodatne terenske akcije širom Srbije, neki od posećenih lokaliteta: Pčinja, Sićevačka klisura, Jelašnička klisura, Ovčarsko-kablarska klisura, Bosilegrad i Mokra gora (Prokletije). U saradnji sa NIDSBE „Josif Pančić“ posećeni su i SRP „Zasavica“ i SP „Slapovi Sopotnice“.

Tim HabiProt-a sa Jelenom Tucaković – predstavnikom upravljača zaštićenog područja SP “Obrenovački Zabran”

HabiProt na Pešteru

Aromia moschata

Neki od prikupljenih podataka tokom terenskih akcija su predstavljeni na XII Simpozijumu entomologa Srbije u Nišu (http://habiprot.org.rs/rl/simpozijum-entomologa-srbije-2019/), gde smo uzeli učešće sa 13 naučnih radova.

Tokom 2019. godine objavljene su dve nove publikacije: „Noćni leptiri 1“ i „Dnevni leptiri Vlasine“ (http://habiprot.org.rs/rl/printed/). Prva ima ulogu priručnika i daje opise pojedinih predstavnika familija: Saturniidae, Sphingidae, Drepanidae, Lasiocampidae, Brahmaeidae, Endromidae i Notontidae. Dok druga publikacija, predstavlja monografiju i rezultat je desetogodišnjih istraživanja dnevnih leptira na području Vlasine (http://habiprot.org.rs/rl/nova-publikacija-dnevni-leptiri-vlasine/). Pripremljena je i publikacija „Noćni leptiri Vlasine“, čiju štampu svi željno iščekujemo.

HabiProt na Vlasini

Tokom aprila meseca organizovano je okupljanje članova i saradnika u SRP „Kraljevac“, kada je pored druženja i planiranja predstojeće sezone popisano i ponešto od živog sveta. Krajem godine organizovan je i sastanak članova Upravnog odbora.

O našim aktivnostima pričali smo za portal „Zelene priče“ i na sastanku u okviru Rufford projekta Miloša Popovića u Zaječaru. Koleginica Jelena Šeat je bila predavač na drugom po redu Seminaru o Invazivnim vrstama Srbije u Novom Sadu, a krajem godine naše udruženje je dobilo i zahvalnicu za podršku u radu i unapređenje zaštite ptica i prirode u Srbiji od strane Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

U 2019. godini započet je i novi Rufford projekat pod nazivom „True Bugs of Halophytic Habitats in Vojvodina (Part III) – Elaboration of Rapid Assessment and Monitoring of Pannonian Saline Grasslands Based on True Bugs“. Aktivnostima koordiniše Jelena Šeat i projekat se nastavlja i tokom 2020. godine.

Za narednu godinu planiramo nastavak istraživanja na pojedinim lokalitetima i krećemo sa detaljnijim popisima insekata na nekim novim područjima, a takođe i realizaciju novih naučno-popularnih projekata.

Popis dnevnih leptira