Štampana izdanja

Dnevni leptiri Srbije

Izvrsnim fotografijama i ilustracijama i jednostavnim kratkim tekstovima ova knjiga pomaže svakome da raspozna vrste dnevnih leptira. Dimenzije i tvrde plastificirane korice je čine pogodnom da se nađe u vašem džepu pri svakom izlasku u prirodu. Naglašeni su oni detalji koji pomažu u razlikovanju vrsta, upadljivo su označeni na fotografijama. Veliku pomoć predstavlja i činjenica da se najsličniji leptir gotovo uvek nalazi na naspramnoj strani. Bez obzira na to kakva su mu predznanja, čitalac će u priručniku lako naći razumljiva objašnjenja. Neki od najvećih evropskih stručnjaka za dnevne leptire su ocenili da je znatno bolji od sličnih izdanja u zemljama sa daleko dužom tradicijom i sa mnogo većim brojem poznavalaca. Uzorak možete pogledati ovde.

Strižibube Srbije

Nakon uspeha priručnika za raspoznavanje dnevnih leptira pripremili smo sličnu knjigu o strižibubama. I ovu odlikuju kvalitetne fotografije i ilustracije i veoma sažet tekst. Prvenstvena namena je raspoznavanje vrsta na terenu, u čemu pomažu i mape na kojima je označeno gde je vrsta nalažena i dijagrami o vremenu aktivnosti odraslih primeraka. 249 strana, tvrd povez. Štampane su verzije na srpskom i na engleskom jeziku. Kako izgledaju tipične stranice priručnika možete pogledati ovde.

Noćni leptiri 1

U istom formatu i jednako koncipiran kao prethodni priručnici, ovaj ima za cilj da predstavi atraktivne porodice noćnih leptira. Obuhvata familije Saturniidae, Sphingidae, Drepanidae, Lasiocampidae, Brahmaeidae, Endromidae i Notontidae.

U predstojećem periodu ćemo se truditi da na isti način predstavimo i druge porodice leptira. Uzorak možete pogledati ovde.

Dnevni leptiri Stare planine

Sveobuhvatna studija ovog zapanjujućeg regiona sa izuzetnim obiljem i raznolikošću dnevnih leptira. Neverovatnih 166 vrsta u veoma malom području! Odlične fotografije i mapa za svaku vrstu da pokaže gde se taj leptir može naći. Knjiga je dvojezična: na srpskom i engleskom, digitalno štampanje na zahtev. Tipične stranice možete pogledati ovde.

Noćni leptiri Stare planine

Prvi put je neko sistematski obradio i fotografijama i tekstovima predstavio noćne leptire jednog regiona u Srbiji. Ova knjiga dokazuje da je Stara Planina bogata i noćnim, kao i dnevnim leptirima. Odličnim fotografijama su predstavljene mnoge vrste. Knjiga je dvojezična: na srpskom i engleskom, štampa se digitalno na zahtev.

Tipične stranice možete pogledati ovde.

Dnevni leptiri Vlasine

Dugogodišnja istraživanja ovog zanimljivog kraja su dovela do spiska od 116 vrsta, mada su sve razmatrane lokacije na nadmorskoj visini većoj od 1000 m. Posebna pažnja je posvećena Kavkaskom žutaću (Colias caucasica) jer se pokazalo da je Vlasina tačka sa najbrojnijom populacijom ovog atraktivnog leptira.

Uzorak se može videti ovde ..

Noćni leptiri Vlasine

U knjizi je dat spisak svih 412 vrsta koje smo tokom godina zabeležili na području Vlasine. A pored toga su, slikom i tekstom, predstavljene neke zanimljivije od njih. Cela knjiga je rađena dvojezično - na srpskom i engleskom.

Odabrana područja za dnevne leptire u Srbiji

Detaljan pregled onih područja u našoj zemlji koja se odlikuju najbolje očuvanom prirodom. U odabiru tih područja korišćen je izvestan broj „ciljnih“ vrsta dnevnih leptira da bi se utvrdilo gde je diverzitet najveći. Bogato ilustrovana fotografijama i prikladnim mapama, knjiga sadrži i CD sa dodatnim informacijama. Cela knjiga je dvojezična: na srpskom i engleskom.

Igra memorije - zelena

Nauči da raspoznaješ leptire kroz igru memorije. Pakovanje sadrži 50 karata: 24 para leptira i dve sa spiskovima srpskih i latinskih naziva vrsta.

Igra memorije - žuta

Druga varijanta iste igre. Treba spariti kartu na kojoj je slika insekta sa kartom na kojoj je neki detalj te slike! Pakovanje sadrži 51 kartu: 25 parova i jednu gde su data narodna imena insekata gde postoje. Cena: 900 RSD + poštarina

Igra memorije - plava

Klasična varijanta. Treba spariti dve jednake slike insekata. Pakovanje sadrži 51 kartu: 25 parova i jednu gde su data narodna imena insekata gde postoje. Cena: 900 RSD + poštarina
Strižibube Srbije Autorsko izdanje Dr Nastasa Ilića, odličnog poznavaoca ovih divnih a ipak često previđanih stvorenja. Veliki uloženi trud daje prvi sistematizovani pregled strižibuba u kome su korišćeni svi dostupni literaturni podaci ali i mnogobrojni nalazi samog autora. Prodat je i poslednji primerak odštampanog tiraža. Preporučujemo vam novu knjigu, sadržajniju od prethodne. Rasprodato.