E-knjige

Priručnik ‘Dnevni leptiri Srbije’

Štampana verzija ove knjige je već u rukama preko 800 korisnika. Pripremili smo i elektronsku verziju sa mogućnostima za lako nalaženje sadržaja. Pored e-knjige na srpskom dostupne su i verzije na engleskom i holandskom.

Primer kako izgleda elektronski priručnik možete pogledati ovde.