Референце

Boženka Hric
Боженка Хриц

– Ноћни лептири

е-адреса: bozenkahric@gmail.com
ResearchGate profil
Списак радова

Бојана Надаждин
Бојана Надаждин

– Фауна стеница

е-адреса: bojananadazdin91@gmail.com
ResearchGate profil
Списак радова

Јелена Шеат
Јелена Шеат

– Фауна и екологија стеница

е-адреса: jelena@habiprot.org.rs
ResearchGate profil
Списак радова

Mihailo
Михаило Вујић

– Осолике муве

е-адреса: mihailovujic01@gmail.com
ResearchGate profil
Списак радова

Aleksandra Miščević
Aлександра Мишчевић

– Elateridae

e-mail: miska21121995@gmail.com

Списак радова

Jovana Damjanović
Јована Дамјановић

– Бубамаре

е-адреса: joca-jovana@hotmail.com

Списак радова

Nastas Ilić
Др Настас Илић

– Стрижибубе

.

Списак радова

Slobodan Ivković
Слободан Ивковић

– Правокрилци

е-адреса: s6slivko@uni-trier.de, и marko.idvor@gmail.com
ResearchGate profil
Списак радова

Милан Ђурић
Милан Ђурић

– Развој базе података

е-адреса: milandju8@gmail.com
ResearchGate profil
Списак радова

Miroslav Miljević
Мирослав Миљевић

– Дневни лептири

е-адреса: miljevicmiroslav@yahoo.com
ResearchGate profil
Списак радова

Filip Vukajlović
Др Филип Вукајловић

– Стрижибубе, складишне штеточине
е-адреса: filip.vukajlovic@pmf.kg.ac.rs
ResearchGate profil
Списак радова

Ivan Tot
Иван Тот

– Дневни лептири и стрижибубе

е-адреса: ivan@habiprot.org.rs
ResearchGate profil
Списак радова

Aleksandra Jovanov
Александра Хусарик

– Ноћни лептири

е-адреса: alexis.jovanov@gmail.com

Списак радова

Emanuel Veverica
Емануел Веверица

– Вилини коњици

е-адреса: emibcstamp@gmail.com

Списак радова

Dragan Vajgand
Др Драган Вајганд

– Штеточине у пољопривреди

е-адреса: vajgandd@sbb.rs
ResearchGate profil
Списак радова