EVeverica

Emanuel Veverica
Emanuel Veverica

– Vilini konjici

e-adresa: emibcstamp@gmail.com

  1. Veverica, E., Knežević M. 2019: Vilini konjici (Insecta, Odonata) Bele Crkve. Rezimei XII Simpozijuma entomologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija, 25-29. septembar 2019, p. 5-6.