Мочварни мравник. Шта лептири смерају? (2014)

Уз подршку Butterfly Conservation Europe покренули смо истраживања мочварног мравника на једином познатом локалитету код нас у околини Суботице. Показало се да домаће популације броје око 10000 јединки и да директно зависе од начина кошења влажних ливада. Надамо се да ће наше активности и напор уложен у представљање овог занимљивог лептира јавности омогућити да се његова станишта сачувају.

Comments are closed.