Истраживање инсеката у Овчарско-кабларскoj клисури (2016)

Ове године смо поново посећивали Овчарско-кабларску клисуру. Током три излета, у јуну, јулу и септембру, десетак наших чланова је сакупљало податке на терену како бисмо употпунили спискове врста за ово подручје. Наше активности су углавном биле фокусиране на фаунистичко истраживање тврдокрилаца, правокрилаца, лептира и стеница. Забележено је укупно 415 врста инсеката, а 76 врста су новитети у фауни Овчарско-кабларске клисуре. У два наврата обишли смо и локалитет Врнчани који није обухваћен границама заштићеног подручја, а показао се као врло интересантан за инсекте те је значајан број нових врста регистрован управо у овом делу клисуре.

Овчарско-кабларска клисура наставља да нас изненађује својим биодиверзитетским богатством те ће наставак истраживања инсеката у наредним годинама сигурно донети вредне резултате и налазе интересантних врста.