Настављамо да истражујемо дневне лептире Предела изузетних одлика „Власина“ (2016)

Само током јула месеца, ове године, на територији заштићеног добра прикупили смо преко 1000 геореференцираних података о присуству различитих врста дневних лептира. Посебан акценат стављен је на картирање врста од значаја за очување биодиверзитета Европе и Србије (Емералд, Натура 2000, строго заштићене и ПБА врсте).

124 20160710__mg_8029 (veb)

20160710__mg_7992 (veb) 20160708__mg_7702 (veb)

 

Овом приликом по први пут је искоришћена метода маркирања и поновног улова како би проценили величину популације и дужину живота кавкаског жутаћа (Colias caucasica balcanica). Надамо се занимљивим подацима након обраде резултата. Поред тога, ова врста је забележена на неколико нових локалитета, од Власине, све до Бесне кобиле. Изгледа да је власински крај, предео са највећом популацијом кавкаског жутаћа код нас и уједно најбоље станиште ендемичне балканске подврсте овог лептира.

vrt sajt20160707_img_2279 (веб)

Међу забележеним врстама имамо и 3 потпуно нове за истраживано подручје, те је овај део истраживања, уз изузетне податке које смо сакупили о кавкаском жутаћу, премашио наша очекивања.