Nastavljamo da istražujemo dnevne leptire Predela izuzetnih odlika “Vlasina” (2016)

Samo tokom jula meseca, ove godine, na teritoriji zaštićenog dobra prikupili smo preko 1000 georeferenciranih podataka o prisustvu različitih vrsta dnevnih leptira. Poseban akcenat stavljen je na kartiranje vrsta od značaja za očuvanje biodiverziteta Evrope i Srbije (Emerald, Natura 2000, strogo zaštićene i PBA vrste).

124 20160710__mg_8029 (veb)

20160710__mg_7992 (veb) 20160708__mg_7702 (veb)

 

Ovom prilikom po prvi put je iskorišćena metoda markiranja i ponovnog ulova kako bi procenili veličinu populacije i dužinu života kavkaskog žutaća (Colias caucasica balcanica). Nadamo se zanimljivim podacima nakon obrade rezultata. Pored toga, ova vrsta je zabeležena na nekoliko novih lokaliteta, od Vlasine, sve do Besne kobile. Izgleda da je vlasinski kraj, predeo sa najvećom populacijom kavkaskog žutaća kod nas i ujedno najbolje stanište endemične balkanske podvrste ovog leptira.

vrt sajt20160707_img_2279 (веб)

Među zabeleženim vrstama imamo i 3 potpuno nove za istraživano područje, te je ovaj deo istraživanja, uz izuzetne podatke koje smo sakupili o kavkaskom žutaću, premašio naša očekivanja.