HabiProt na Vlasini (2016)

sajt

Prolećna bolorija (Boloria euphrosyne), autor: Ivan Tot

U toku je realizacija projektnih aktivnosti našeg udruženja na teritoriji Predela izuzetnih odlika „Vlasina“. Istraživanje obuhvata dnevne leptire, sa akcentom na zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama. Rezultat ovih aktivnosti će na kraju godine biti krunisan publikacijom „Dnevni leptiri Vlasine“. U narednom periodu nastavljamo sa terenskim istraživanjem ovog područja u okviru kojih će biti sproveden prvi pokušaj markiranja kavkaskog žutaća (Colias caucasica Staudinger, 1871) na Velikom Čemerniku.

DSC00700

Močvarni šarenac (Euphydryas aurinia), autor: Milan Đurić