У 2017. години настављамо са истраживањем слатинских стеница у Војводини

У марту ове године отпочела су теренска истраживања слатинских стеница у Банату. Овогодишње истраживање представља наставак пројекта из 2015. године, такође, и овог пута смо добили подршку од Рафорд фондације. Поред чланова ХабиПрот-а у реализацију пројекта су укључени и чланови НИДСБЕ „Јосиф Панчић“, али и бројни поједници без чије помоћи реализација пројекта не би била тако успешна.

Овогодишњим истраживањем су обухваћене локације у банатском Потисју и Потамишју где су присутна слатинска станишта, као и поједине локације у заштићеним природним добрима СРП „Пашњаци велике дропље“, СРП „Окањ бара“ и ПП „Русанда. Овог пута ћемо покушати да испратимо и вегетацијске промене на слатинама како би пробали да утвдимо на који начин оне утичу на присуство поједних врста стеница на станишту.

Више о пројекта о слатинским стеницама можете прочитати на званичном сајту Рафорд фондације овде.