Одржана фото-изложба “Војвођанске слатине изблиза”

На Департману за биологију и екологију у Новом Саду, организовали смо промотивну изложбу фотографија у сарадњи са колегама из Научно-истраживачког друштва студената биологије и екологије “Јосиф Панчић” из Новог Сада. Изложба је имала за циљ да представи скривене становнике војвођанских слатина, лепоту ових травних предела као и интересантне моменте са нашег рада на терену.

У оквиру изложбе одржано је и предавање под насловом “Стенице слатинских станишта Војводине. Искуства и резултати Рaфорд пројеката”. Предавањем је представљен наш шестогодишњи истраживачки рад, а студенти и колеге су упознати са научним методама које смо користили, дизајном наших експеримената и примењеним анализама података. Надамо се да ће младим колегама нашa искуствa помоћи да се и сами одлуче на рад на сличним пројектима или аплицирају за неки следећи Рaфорд.

Више о нашем последњем пројекту прочитајте на линку.