Реализоване активности током 2020. године

Крај године увек проводимо у сумирању прикупљених података у нашој бази „Алцифрон“, припреми награда за кориснике базе и унапређењу базе. Последњих месеци 2020. године уложен је велики труд нашег програмера – Небојша Хорват Цингер и база је сада видљивија на Google-у , а унапређени су и многи позадински делови базе.

Награде за највредније, календар и игра меморије

Година 2020. је започела новом сарадњом и новим пројектом под називом „Вики воли стрижибубе“, финансиран од стране Викимедије Србије. Крајњи циљеви пројекта јесу обогаћивање Википедије текстовима и фотографијама о стрижибубама Србије. Такође, један од циљева је и подизање нивоа знања студената о стрижибубама и оспособљавање за даљи самостални рад на терену и развијање нових пројектних идеја. До краја године Викимедијин садржај ће бити обогаћен са преко 400 фотографија и 150 текстова о стрижибубама Србије, а укупно 10 студената је прошло кроз теренску едукацију.

 

Обука студената 

Почетак теренске сезоне је ове године мало померен услед епидемиолошке ситуације у држави, али свакако да смо и на том пољу били активни и успели да реализујемо низ истраживачких пројеката. Током пролећа је организована акција „Инсекти моје изолације“ када смо покренули такмичење у прикупљању података о инсектима сопствених дворишта, а најактивнији су награђени. Овом приликом је за један дан прикупљено преко 200 података.

Настављена је сарадња са ЈП За заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, где смо наставили истраживање одабраних група инсеката на подручју Споменика природе „Обреновачки Забран“. Затим су настављена истраживања на подручјима Предео изузетних одлика „Власина“, Предео изузетних одлика „Овчарско-кабларка клисура“ и Специјални резерврат природе „Пештерско поље“, што је резултат успешне сарадње са Туристичком организацијом Сурдулице, Чачка и Сјенице. Ове године започели смо и сарадњу са управљачем подручја Специјални резерват природе „Краљевац“ – Удружење спортских риболоваца „Делиблатско језеро”. Поптисан је и уговор о пословно-техничкој сарадњи са јавном установом  „Резервати природе“ Зрењанин. Као и обично, инсекти су били фокус наших истраживања на свим подручјима. Организоване су и додатне теренске акције широм Србије, неки од посећених локалитета: Пчиња, Димитровград, Босилеград, Стара планина, Бесна Кобила, Фрушка гора, ритови доњег Потисја, итд.

Рад на терену и Myrrha octodecimguttata

Aethes triangulana и Pogonocherus hispidus

 

Leptotes pirithous

Пројекат започет крајем 2019. године под називом „True Bugs of Halophytic Habitats in Vojvodina (Part III) – Elaboration of Rapid Assessment and Monitoring of Pannonian Saline Grasslands Based on True Bugs“ је настављен ове године а финалне активности се очекују до краја марта 2021. године. Посећени су многи локалитети широм Војводине, прикупљена је огромна количина података о стеницама слатинских станишта, као и о самим слатинама а део резултата је објављен у научним радовима. Активностима координише Јелена Шеат, а пројекат финансира Рафорд фондација из Велике Британије.

Phimodera flori и Crypsinus angustatus

Били смо и део недеље еко-умрежавања, учествовали смо у делу посвећеном мрежи Натура 2000 Ресурсни центар Србије. Организатор су били Млади истраживачи Србије а у оквиру програма „Еко-систем: Подршка реформама у заштити животне средине“. Циљ читавог програма јесте умрежавања унутар сектора, а циљ мреже чији смо ми део јесте очување биолошке разноврсности на територији Србије кроз примену европског законодавства.

За наредну годину се планира наставак научно-популарних пројеката, договорене су нове сарадње и сигурно да ћемо проширити списак локалитета на којима ће се радити истраживања инсеката.