Mapiranje i monitoring prirodnih vrednosti Srbije (2011/2)

Bio je to ambiciozan projekat čiji je nosilac bila Istraživačka stanica Petnica. HabiProt je važnu ulogu ostvario prema očekivanjima, ali neki drugi partneri su zatajili tako da nisu ostvareni svi zacrtani ciljevi.

Leave a Reply