Proučavanje noćnih leptira Stare planine (2016)

U saradnji sa upravljačem Parka prirode Stara Planina, JŠ Srbijašume ŠG Pirot, ove godine smo se usredsredili na proučavanje noćnih leptira. U nekoliko navrata smo posetili Park Prirode i bilo je vrlo zanimljivih nalaza. Završili smo svoj deo projekta, upravljaču su dostavljene info-table koje treba da posetioce Parka upoznaju sa noćnim leptirima i i izložbene kutije sa primercima koje će biti postavljene u posetilački centar na Vrelu. Pripremljena je i knjiga o toj temi i nalazi se u štampi.

Чланови ХабиПрота у ноћном лову (Фото: М. Миљевић)

Članovi HabiProta u noćnom lovu (Foto: M. Miljević)