E-knjige

‘Noćni leptiri Srbije’

Ove knjige čine deo serije u kojoj će biti obrađeni svi noćni leptiri registrovani u Srbiji. Za svakog leptira je naznačeno gde je beležen i u koje doba godine, a knjige sadrže i fotografije noćnih leptira, jaja, gusenica i lutaka. Značajnu pomoć u pripremi ovih izdanja pružili su nam strani stručnjaci.

Tipičnu stranicu možete da pogledate ovde.

Noćni leptiri 1

Saturniidae, Sphingidae, Drepanidae, Lasiocampidae, Brahmaeidae, Endromidae i Notodontidae

Noćni leptiri 2

Erebidae, Euteliidae i Nolidae

Noćni leptiri 3

Deo familije Geometridae. Koje vrste su obuhvaćene možete saznati ovde.

Noćni leptiri 4

Deo familije Geometridae. Koje vrste su obuhvaćene možete saznati ovde.

Priručnik ‘Dnevni leptiri Srbije’

Štampana verzija ove knjige je već u rukama preko 800 korisnika. Pripremili smo i elektronsku verziju sa mogućnostima za lako nalaženje sadržaja. Pored e-knjige na srpskom dostupne su i verzije na engleskom i holandskom.

Kako izgleda elektronski priručnik možete pogledati ovde.

Cena 10 EUR