Raford konferencija „Priroda ne poznaje granice“

Naši članovi, Miloš Popović i Jelena Šeat, predstavili su svoje projekte na konferenciji Raford fondacije (The Rufford Small Grants Foundation) održanoj 21-22. marta 2016. godine u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina. Na konferenciji su učestvovali pojednici i organizacije sa Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Albanija, Kosovo) i iz Turske, a organizatori su bili Hrvatsko herpetološko društvo „Hyla“ (Hrvatska) i Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta (Bosna i Hercegovina). Miloš je predstavio svoja dva projekta o ugroženim leptirima Srbije o kojima više možete pročitati ovde i ovde, a Jelena je predstavila svoj rad na istraživanju stenica slatinskih staništa o čemu više možete naći ovde. Druženje sa kolegama biolozima i zaštitarima iz Srbije i okolnih zemalja je bilo nezaboravno, kao i turistički obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Jajca. Nadamo se da će iskustva sa Konferencije uroditi nekim budućim projektima i saradnjom sa organizacijama iz regiona.

Više o konferenciji možete pročitati u zvaničnom izveštaju koji je dat na linku.