Настављамо са стеничарењем на војвођанским слатинама (2019-2020)

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_3973-1.jpg

Слатински пашњак код Малог Песка

Пре тачно пет година отпочели смо са истраживањима стеница слатинских (халофитних) станишта Војводине, а 2019. године добили смо и трећи грант Рaфорд фондације за наставак истраживања на тему екологије стеница и конзервације слатинских пашњака. Званичан назив пројекта гласи „Стенице слатинских станишта Војводине (III део) – Елаборација методе брзе процене и мониторинг панонских слатина заснованих на стеницама“.

Како је настала идеја о истраживању слатинских стеница, као и зашто је важно да се упознамо са инсекатским заједницама и слатинским стаништима, како да их сачувамо и промовишемо њихове природне вредности, можете прочитати на страницама где су представљени наши претходни пројекти, I пројекат (2015) и II пројекат (2017).

Акценат новог пројекат је на истраживачком делу који је подељен на два сегмента: (1) коришћење ретких и угрожених врста стеница у методи брзе процене (rapid assessment) конзеравционог статуса слатинских пашњака и (2) истраживање утицаја кошења слатина (као алтернативе испаши) на заједнице стеница. У првом делу пратимо присусутво/одсуство неколико слатинксих специјалиста и ретких степских стеница, као и угрожавајуће факторе на слатинама те начине њиховог коришћења. У другом делу заједнице стеница су у служби индикатор групе, а разлике у саставу заједница на кошеним и некошеним деловима слатине ће нам дати информације о томе колико је овакав начин коришћења погодан за очување диверзитета инсеката и биодиверзитета слатинских пашњака уопште.

Промотивне активности су такође планиране током трајања пројекта о чему ћемо извештавати на сајту и Facebook страници ХабиПрота.

Antheminia lunulata

Antheminia lunulata