Реализоване активности током 2019. године

Полазимо од наше најдуговечније активности а то је наравно база за прикупљање података о инсектима Србије „Алцифрон“ (https://alciphron.habiprot.org.rs/). Током јануара наградили смо наше највредније сараднике и сумирали сакупљене податке током претходне године (чак 38.000 налаза у 2018. години). Овом приликом се још једном захваљујемо свим нашим вредним сарадницима. У овој години унапређени су поједини сегменти базе, углавном везани за преглед сопствених података корисника а такође смо увели један потпуно нови подпрограм. Уведен је одељак за унос података о орхидејама Србије и до сада је прикупљено преко 500 података.

Насловна страна базе Орхидеје Србије

Учествовали смо у припреми 6. Националног извештаја Конвенције о биолошкој разноврсности, чију је израду предводила Агенција за заштиту животне средине. Свој допринос смо дали кроз преглед података о инвазивним врстама инсеката.

Почетком године преселили смо се из Београда у Нови Сад, а новоизабрана председница удружења је Бојана Надаждин. За заменика је именован Милан Ђурић, а поред њих Управни одбор чине и Боженка Хриц, Филип Вукајловић и Иван Тот.

Теренска сезона званично је почела посетом Споменика природе „Обреновачки Забран“, чиме смо започели сарадњу са управљачем овог заштићеног добра (ЈП За заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац). Током целе године организовани су обиласци терена а фокус у истраживању су биле групе дневни лептири, стрижибубе и трчуљци. Затим су уследиле посете Специјалном резервату природе „Пештерско поље“ и наставак сарадње започете током 2018. године са Туристичком организацијом Сјенице. Настављена је и дугогодишња сарадња са управљачем Предела изузетних одлика „Власина“ (Туристичка организација општине Сурдулица) и овај пут смо се фокусирали на истраживање дневних и ноћних лептира. На поменутим заштићеним добрима реализоване су теренске акције у више наврата и покривени су сви сезонски аспекти. Организоване су и додатне теренске акције широм Србије, неки од посећених локалитета: Пчиња, Сићевачка клисура, Јелашничка клисура, Овчарско-кабларска клисура, Босилеград и Мокра гора (Проклетије). У сарадњи са НИДСБЕ „Јосиф Панчић“ посећени су и СРП „Засавица“ и СП „Слапови Сопотнице“.

Тим ХабиПрот-а са Јеленом Туцаковић – представником управљача заштићеног подручја СП „Обреновачки Забран“

ХабиПрот на Пештеру

Aromia moschata

Неки од прикупљених података током теренских акција су представљени на XII Симпозијуму ентомолога Србије у Нишу (http://habiprot.org.rs/rl/simpozijum-entomologa-srbije-2019/), где смо узели учешће са 13 научних радова.

Током 2019. године објављене су две нове публикације: „Ноћни лептири 1“ и „Дневни лептири Власине“ (http://habiprot.org.rs/rl/printed/). Прва има улогу приручника и даје описе појединих представника фамилија: Saturniidae, Sphingidae, Drepanidae, Lasiocampidae, Brahmaeidae, Endromidae и Notontidae. Док друга публикација, представља монографију и резултат је десетогодишњих истраживања дневних лептира на подручју Власине (http://habiprot.org.rs/rl/nova-publikacija-dnevni-leptiri-vlasine/). Припремљена је и публикација „Ноћни лептири Власине“, чију штампу сви жељно ишчекујемо.

ХабиПрот на Власини

Током априла месеца организовано је окупљање чланова и сарадника у СРП „Краљевац“, када је поред дружења и планирања предстојеће сезоне пописано и понешто од живог света. Крајем године организован је и састанак чланова Управног одбора.

О нашим активностима причали смо за портал „Зелене приче“ и на састанку у оквиру Рафорд пројекта Милоша Поповића у Зајечару. Колегиница Јелена Шеат је била предавач на другом по реду Семинару о Инвазивним врстама Србије у Новом Саду, а крајем године наше удружење је добило и захвалницу за подршку у раду и унапређење заштите птица и природе у Србији од стране Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.

У 2019. години започет је и нови Рафорд пројекат под називом „True Bugs of Halophytic Habitats in Vojvodina (Part III) – Elaboration of Rapid Assessment and Monitoring of Pannonian Saline Grasslands Based on True Bugs“. Активностима координише Јелена Шеат и пројекат се наставља и током 2020. године.

За наредну годину планирамо наставак истраживања на појединим локалитетима и крећемо са детаљнијим пописима инсеката на неким новим подручјима, а такође и реализацију нових научно-популарних пројеката.

Попис дневних лептира