Нова публикација „Дневни лептири Власине“

Удружење “Хабипрот” реализује истраживање фауне дневних лептира на подручју Предела изузетних одлика “Власина” и његове околине већ више од 10 година. Поједини подаци су публиковани у више наврата, а круну дугогодишњег посвећеног рада наших чланова представља монографија под називом “Дневни лептири Власине”.

Аутори публикације су: Иван Тот, Милан Ђурић и Милош Поповић.

Иван Тот – један од аутора монографије.

Књига даје преглед литературних налаза и података прикупљених на терену (укупно 2106 теренских и 725 литературних). Сви подаци су систематизовани унутар базе за прикупљање података о распрострањењу инсеката Србије “Алцифрон(www.habiprot.org.rs/Alciphron/). Приказано је укупно 116 врста дневних лептира и то по фамилијама: Hesperiidae (11), Papilionidae (5), Pieridae (12), Riodinidae (1), Lycaenidae (29) и Nymphalidae (58). Једна врста се сматра угроженом на подручју Европе, 4 врсте се налазе на Прилогу 2 Директиве о стаништима и додатних 6 на Прилогу 4. По домаћем законодавству укупно 22 врсте су строго заштићене, а 17 су значајне за проглашење Одабраних подручја за дневне лептире. Књига даје кратак опис за сваку забележену врсту, карту распрострањења и још доста података везаних за лептире, станишта и истраживано подручје.

Lycaena virgaureae

Део „Хабипрот“ тима.

Велику захвалност дугујемо пре свега Новици Станковићу (ПИО “Власина”), без чије огромне и несебичне помоћи монографија не би била сада у нашим рукама. Захвалност иде и нашим драгим колегама из Научно-истраживачког друштва студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“ на чијим камповима је прикупљен огроман број података (www.josifpancic.com), као и свим нашим сарадницима који су уступили своје податке за израду монографије.

Публикација је намењена свим љубитељима дневних лептира, природе и Власине и верујемо да ће свако ко завири међу њене странице схватити да Власина представља рај за лептире али и за љубитеље природе.