Novosti

Raford konferencija „Priroda ne poznaje granice“
Raford konferencija „Priroda ne poznaje granice“

Raford konferencija „Priroda ne poznaje granice“

Naši članovi, Miloš Popović i Jelena Šeat, predstavili su svoje projekte na konferenciji Raford fondacije (The Rufford Small Grants Foundation) održanoj 21-22. marta 2016. godine u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina. Na konferenciji su učestvovali pojednici i organizacije sa Balkana…

Knjiga o dnevnim leptirima Stare planine
Knjiga o dnevnim leptirima Stare planine

Knjiga o dnevnim leptirima Stare planine

Izašla je iz štampe knjiga o dnevnim leptirima ovog izuzetno bogatog područja. Knjiga je dvojezična (srpski/engleski) i predstavlja prekretnicu jer sadrži pregledno predstavljene geografski i statistički sistematizovane podatke. Možete preuzeti preglednu stranicu knjige odavde (PDF). Sažetak knjige: Ova knjiga sumira rezultate dugogodišnjih…

Projekat o stenicama i slatinskim staništima
Projekat o stenicama i slatinskim staništima

Projekat o stenicama i slatinskim staništima

Projekat ima za cilj da popularizuje interesantnu insekatsku grupu, kao i jedinstveni tip staništa koja predstavljaju poslednje oaze (polu)prirodnih staništa u Vojvodini. Inventorisanje diverziteta stenica moglo bi da doprinese boljem planiranju mera zaštite slatina, ali i da da inicijalnu listu…