Stenice peščarskih travnih staništa Panonskog regiona (2023-2024)

Stenice peščarskih travnih staništa Panonskog regiona (2023-2024)
Stenice peščarskih travnih staništa Panonskog regiona (2023-2024)

Nakon višegodišnjeg rada na stenicama panonskih slatinskih staništa sa fokusom na slatinske pašnjake, naš time se specijalizovao za zajednice travnih staništa. Prethodnih godina učestvovali smo na nekoliko drugih istraživačkih projekata koji se tiču stenica pašnjaka i livada u Srbiji i…

Održana foto-izložba “Vojvođanske slatine izbliza”

Održana foto-izložba “Vojvođanske slatine izbliza”
Održana foto-izložba “Vojvođanske slatine izbliza”

Na Departmanu za biologiju i ekologiju u Novom Sadu, organizovali smo promotivnu izložbu fotografija u saradnji sa kolegama iz Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” iz Novog Sada. Izložba je imala za cilj da predstavi skrivene stanovnike vojvođanskih…

Stenice vojvođanskih slatina – III deo (2019-2020)

Stenice vojvođanskih slatina – III deo (2019-2020)
Stenice vojvođanskih slatina – III deo (2019-2020)

Kako je nastala ideja o istraživanju slatinskih stenica u Vojvodini, kao i zašto je važno da se upoznamo sa insekatskim zajednicama i slatinskim staništima, kako da ih sačuvamo i promovišemo njihove prirodne vrednosti, možete pročitati na stranicama gde su detaljnije…

Nastavljamo sa steničarenjem na vojvođanskim slatinama (2019-2020)

Nastavljamo sa steničarenjem na vojvođanskim slatinama (2019-2020)
Nastavljamo sa steničarenjem na vojvođanskim slatinama (2019-2020)

Pre tačno pet godina otpočeli smo sa istraživanjima stenica slatinskih (halofitnih) staništa Vojvodine, a 2019. godine dobili smo i treći grant Rufford fondacije za nastavak istraživanja na temu ekologije stenica i konzervacije slatinskih pašnjaka. Zvaničan naziv projekta glasi „Stenice slatinskih…